Módulos altos


Alto estándaralto estandard


25x33x70/80/90
30x33x70/80/90
35x33x70/80/90
40x33x70/80/90
45x33x70/80/90
50x33x70/80/90
60x33x70/80/90
70x33x70/80/90
80x33x70/80/90
90x33x70/80/90
100x33x70/80/90

Alto campanaalto campana


60x33x55/75
Alto sobre frigoríficoalto sobre frigorifico


60x33x30
60x33x40
60x33x45
60x33x50
60x33x60

Alto transverasl 40alto transversal 40


60x33x40
70x33x40
80x33x40
90x33x40
100x33x40
120x33x40

Alto transverasl 45alto transversal 45


60x33x45
70x33x45
80x33x45
90x33x45
100x33x45
120x33x45

Alto transverasl 50alto transversal 50


60x33x50
70x33x50
80x33x50
90x33x50
100x33x45
120x33x50

Alto persiana horizontalalto persiana horizontal cristal templado


90x33x50
90x33x70
90x33x90
90x33x100
120x33x50
120x33x70
120x33x90
120x33x100

Alto persiana verticalalto vertical persiana cristal templado


60x70x33
60x90x33
60x140x33
60x150x33
90x70x33
90x90x33
90x140x33
90x150x33

Alto chaflánalto chaflan


63x63x70
63x63x80
63x63x90

Alto rincon Lalto rincon l


63x63x70
63x63x80
63x63x90

Alto decorativoalto decorativo


30x33x70
30x33x80
30x33x80